browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Érdi Teleki Téka

ÉRDI TELEKI TÉKA

Örömmel tudatjuk az iskola szülői és tanulói közösségével, hogy a könyvtár 2023. május 4-én egy kisebb ünnepség keretében felvette az Érdi Teleki Téka nevet!

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola könyvtárának új nevet adtunk : Érdi Teleki Téka

A Parkváros Gyermekeiért Alapítvány segítségével az alábbi könyvekkel tudtuk bővíteni a könyvtárunk kínálatát.

Parkváros Gyermekeiért Alapítvány segítségével megszerzett könyvek,melyek könyvtárunkat bővítik

Pályázat: Felhívás a könyvtár logójának megtervezésére

 


ÚJ KÖNYVEK


Programok

 


A könyvtár bemutatása:

Iskolánk könyvtára több mint 10.000 dokumentummal várja olvasóit. Zártkörűen működő, általános iskolai könyvtár, amelynek legfontosabb feladata az iskolában folyó pedagógiai munka segítése, és az olvasóvá nevelés. A könyvtár tagja lehet az iskola bármely tanulója, illetve bármely dolgozója. Beiratkozáskor minden tanuló köteles a szülő által kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatot leadni.

Az iskolánk gyűjteményében megtalálhatóak tankönyvek, fejlesztők, felzárkóztatók és egyéb pedagógiai munkát segítő könyvek is. Emellett változatos szépirodalmi állományrész várja a gyerekeket, amelyben mesék, versek, mesés versek, regények, mondák várják az érdeklődő kisdiákokat. A szépirodalom mellett kifejezetten az általános iskolás korosztály számára szóló ismeretterjesztő könyvek is várják a kisebb gyerekeket. A nagyobbak tanulását segíti az irodalom, a történelem, a művészetek, a természettudományok állományrész, valamint az idegen nyelvi, és a zenei gyűjteményrész is. A könyvtár kézikönyvtári állománnyal is rendelkezik, amelyben lexikonok, szótárak, enciklopédiák találhatók, segítve a gyermekeket a házi feladatok megoldásában.

Iskolánk könyvtárában rendszeresen megtartásra kerülnek a Nemzeti Alaptanterv által előírt könyvtárhasználati órák. Emellett könyvtári szakórákat, illetve mesefoglalkozásokat, vetítéseket is tartunk. A könyvtár heti 20 órás nyitvatartással, az iskola napirendjéhez, és az olvasói igényekhez igazodva várja a gyermekeket és az intézmény dolgozóit.

 

Könyvtárunk nyitvatartási ideje:

Hétfő 12:45 14:15
Kedd 12:45 16:00
Szerda ZÁRVA  
Csütörtök 12:45 16:00
Péntek 12:45 16:00

A nyitvatartás rendezvények, értekezletek alkalmával módosulhat! (Erről az olvasók a könyvtár bejáratánál személyesen tájékozódnak.)

 

A könyvtár szolgáltatásai:

  • kölcsönzés
  • helyben használat
  • előjegyzés
  • tájékoztatás
  • könyvtárhasználati foglalkozások
  • könyvtári mesefoglalkozások
  • tematikus könyvkiemelések, ajánlások

 

Könyvtárvezető: TAKÁCS ÁGNES

 

 

Könyvtári Pályázatok

TOTÓ

KVÍZ

Petőfiről

Irodalom_jegyzék_linkgyűjtemény

Magyar kultúra napi rejtvény felsősöknek