browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

IPR

Integrált Pedagógiai Rendszer

Az integrált pedagógiai keretrendszer, amely nem tartalmaz kötelező tantárgyi programokat, csak ajánlásokat. Minden iskola a helyi sajátosságok figyelembe vételével alakítja ki rendszerét. Célja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak enyhítése.