browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Iskolánk története

 

Iskolánk névadója: Teleki Sámuel

teleki2

1845. november 1-jén született Sáromberkén, a neves erdélyi család református ágának leszármazottja. A debreceni református kollégiumban érettségizett, majd a göttingeni és berlini egyetemeken tanult állam- és gazdaságtudományi fakultásokon, valamint ásványtant, geológiát, földrajzot és csillagászatot is.

1881-ben országgyűlési képviselőként bekapcsolódott a politikai közéletbe, ahol megismerkedett Rudolf trónörökössel. Az Ő sugallatára tervezte meg Afrika-expedícióját (1886-88.), melynek felfedező eredményei világszerte ismertté tették. Afrika térképén az Ő nevét viseli az expedíciójával felfedezett Teleki-vulkán, a Kenya-hegységben található Teleki-völgy. Ők fedezték fel a Rudolf- és a Stefánia-tavakat, s nevét viseli a 4000 méteren, a Kenya-hegyen élő Lobelia Telekii, valamint a Kilimandzsárón a Senecio Telekii (növények).

Számos növény- és állatfajt az Ő gyűjtése alapján tart számon a botanika és a zoológia.

Teleki Sámuel tudása (5 nyelven beszélt), szervezőkészsége, áldozatvállalása, kitartása, tűrőképessége, bátorsága ma is példaképül szolgál tanulóink számára. Számos tudományos társaság kitüntetettje, 1894-ben a MTA tiszteletbeli tagjává választotta.

1916. március 10-én hunyt el Budapesten. Halála után szülőföldjén, Sáromberkén a családi kriptában helyezték örök nyugalomra.

 

Az Egyesült Államokban élő Teleki Károllyal, aki Teleki Sámuel legközelebbi oldalági rokona, egy sáromberki kirándulás kapcsán ismerkedhettünk meg. Azóta, feleségével több alkalommal járt iskolánkban, az ország egyetlen Teleki Sámuelről elnevezett általános iskolában.

 11

 

Intézményünk története

21

 

Az ilkamajori gyermekeket 1932. szeptember 15-én kezdte el először tanítani Szőts Gergely. Az iskola épülete egy üres birkaistálló volt. Neve:Magyar Királyi Állami Elemi Népiskola Érd,  Weekend Telep.

 

1936/37-es tanévben két felsős és három alsós osztály működött, a testület 5 fős volt. A feltételek valamelyest javultak, már volt állványra szerelt lámpa, térkép, lábon álló számológép, iskolai pad. A tanítás váltott műszakban folyt. Beiskolázási körzet minden irányba 5-6 km. 1942-ben a cserkészcsapat belépődíjas előadásából egy harmóniummal bővült az iskola eszközállománya

1947-re 600 tanulóval 12 fős nevelői testülettel és fiókiskolával Érd-Ilkamajori Állami Általános Iskola lettünk.

Iskolánk tartalmi munkáját áthatotta a háború utáni évek újrakezdése, illetve az iskola szerkezetváltása ( 7. és 8. évfolyam beindítása- megszervezése).

1951/52-ben levált a fiókiskola. Itt maradt 8 tanulócsoportban: 320 tanuló és  8 pedagógus. A teremhiány a váltott műszakos oktatást stabilizálta.

Úttörőcsapatunk 1958-ban alakult meg.

Az iskola bővítésére 1960-63-ban került sor, 8 tantermet vehetett birtokba a 16 tanulócsoport. Ekkor alakultak az első napközis csoportok is. (2 csoport) Az 1960-as évek második felében induló OPI kísérleti programjaiba az elsők között kapcsolódtunk be. Többféle kísérleti módszer beindításában elsők voltunk a városban, a megyében.

A 70-es évek végére 13 tanteremmel és egy tornateremmel bővült az épületünk. A tanulói létszám,  pedig 1981-re 1250 főre duzzadt, a nevelőtestület létszáma 75 fő volt.

Ekkor készült az első játszó- és sportudvar, az iskolai galéria, szülői társadalmi munkával. Alapítványunk segítségével 1999-ben tornaszobát alakítottunk ki az alsósok részére.

1984-ben 200 ezer forintos pályázati pénzből vásároltuk meg az első számítógépeket, jelenleg a SULINET "ablakán" járjuk a világot.

A Parkváros Gyermekeiért Alapítványt 1991-ben a Szülői Munkaközösség alapította 50.000,- Ft alaptőkével. Az alapítvány azóta közalapítvány lett.

1993. áprilisára az első iskola épületét (a még volt birkaistállót) felújítatta az önkormányzat, így ebben az évben megszűnt – a közel 60 éve működő váltott műszak iskolánkban.

1993-ban vettük fel a nagy felfedező, Afrika kutató, Teleki Sámuel nevét. A névváltozás a helyi hagyományápolás fontos mérföldköve lett, s megerősítette a diákság és a tanári kar összetartozását. 2003-ban kiadtuk Az iskolánk története c. könyvet, melyet dolgozóink, volt tanulóink írtak, szerkesztettek.

2000-ben sikerrel pályáztunk (a városban elsőként) a COMENIUS 2000 II. modelljére, a teljeskörű minőségbiztosítás kiépítésére. Azóta is ezzel a programmal dolgozunk.

Első alkalommal 2006-ban (a városban elsőként) elnyertük az ÖKO Iskola címet is.

 

Intézményi bemutatkozó

 

Iskolánk közel nyolcvan éves múlttal rendelkezik. 1993-ban vettük fel a Teleki Sámuel nevét. A nagy Afrika kutató munkássága egyúttal utat mutat az intézményünkben tanuló gyerekek sokoldalú nevelésében.

Mindig fontos volt számunkra partnereink igénye, véleménye, a közös együttműködés a gyermekek érdekében.

Legfontosabb számunkra a gyermekek szeretete, tisztelete.

 

Alapcélunk egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol a legfőbb érték: a korszerű tudással rendelkező, nyitott személyiségű, kreatív tanulók nevelése, akik testileg, lelkileg edzettek, s rendelkeznek a megfelelő önismerettel és az általános erkölcsi közösségi normákkal.

 

Intézményünkben emeltszintű, emelt óraszámú oktatás folyik 1 – 8. évf. idegen nyelv (angol, német) tantárgyakból. Negyedik évfolyamtól tanítunk informatikát. Kétféle olvasástanítási módszerrel oktatunk: hagyományos szótagolós és úgynevezett Lovász módszerrel. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre, első alkalommal 2006-ban nyertük el az ÖKO ISKOLA címet. Évente több olyan programot szervezünk, amely a környezetünk védelmét szolgálja. Intézményünkben kihelyezett zeneiskolai tagozat, néptánc oktatás, logopédiai foglalkozás folyik. Saját erőforrásunkból fejlesztő szakembert alkalmazunk. Évente két nyílt napot szervezünk, ahol lehetőséget kínálunk a szülőknek, leendő tanulóknak az iskola érdemi munkájának megtekintésére.

 

Városi, megyei, országos tantárgyi versenyeken jó eredménnyel veszünk részt: kimagasló a mese-, prózamondás, képzőművészet valamint sporteredményeink..

 

A tanulók tanórán kívüli tevékenykedtetésére is nagy gondot fordítunk: szakkörök, felzárkóztatások, napközi, tanulószoba; erdei iskola, nyári táborokat szervezünk.

Iskolai könyvtárunk több mint 10000 kötettel segíti a fő feladatunk egyikét, az olvasóvá nevelést.

Önköltséges tanfolyamokat indítunk már első osztálytól kezdve: úszás, karate, tánc.

 

Hagyományaink iskolánk olyan pedagógiai munkáját (üzenetét) közvetítik, amelyek a múltból gyökereznek, de a jövőt építik.

 

Versenyek:

Névadónk emlékének tiszteletére a Teleki Napok keretében kerül megrendezésre: Teleki Kupa Városi Asztalitenisz verseny, Teleki Városi Földrajz verseny, különböző szaktárgyi versenyek, bemutatók, vetélkedők, túrák, kiállítások.

Iskolánk rendezi meg minden év áprilisában a városi helyesírási versenyt alsó tagozatosok számára, az 5-6. évfolyamosok városi anyanyelvi vetélkedőjét, valamint a városi számítástechnika vetélkedőt.

Különféle házi szaktárgyi versenyeink: egészséges életmód vetélkedő; Föld napja vetélkedő;  Madarak és fák napja vetélkedő; Ki mit tud?; költészet napi vetélkedő; "szép füzet vezető " verseny; "ötösgyűjtő" verseny; „Bölcs Bagoly” olvasási verseny; környezetünk gondozása.

 

Rendezvényeink:

iskola szintű megemlékezések nemzeti ünnepeinkről; ballagás, tanévzáró- nyitó ünnepségek; iskolanapok; nyílt nap évente kétszer; Teleki sportkarácsony; karácsonyi műsor; télapó és fenyő ünnepségek; farsangi bálok; anyáknapi ünnepség; gyermeknapi rendezvények; leendő első osztályosok fogadása, köszöntése; havonta bolhapiac a napköziben.

 

Egyéb hagyományok:

Teleki Rádió műsorai; tanulmányi kirándulások; évente kétszer hulladékgyűjtés; környezetünk szépítése; aktuális műsorok a nyugdíjas klubnak; családi szüreti mulatság; erdei iskola, táborok.

 

Elismerési hagyományaink:

Teleki Sámuel nevének felvételekor az alábbi helyi kitűntetéseket, elismeréseket alapítottuk:

 Az " Év Pedagógusa ";  Teleki Vándorkupa odaítélése; a legtöbb társadalmi munkát végző szülők elismerése (október végén a Teleki ünnepélyen). Ballagás alkalmából  " Az iskola legjobb tanulója " volt 8 éven át, és a közösségért legtöbbet vállaló szülő elismerése.

A fent említett kitűntetésekben részesülők – az iskola saját pedagógusa által tervezett és meghatározott számban készített -" Teleki Emlékplakett"-jét kapják elismerésül.

Június első hetében indítjuk a " Legek buszát ", amelyre azok a tanulók szállhatnak fel, s mehetnek egy napos kirándulásra (ingyen), akik a tanév során a legtöbbet tették a közösségért, a legjobb magaviseletűek voltak, szorgalmukkal képességeikhez viszonyítva a legjobb tanulmányi eredményt nyújtották.

Tanévzáró alkalmából: könyv jutalomban részesülnek a kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók; egyéb jutalomban a legtöbb ötöst gyűjtők, és legszebb füzetet vezetők, a legtöbbet olvasók.

 

 

Az iskolai alapítvány (Parkváros Gyermekeiért Közalapítvány adószáma: 19184348-1-13) segítségével számítógépparkunkat jelentős mértékben bővítettük, játszó- és sportudvart, tornaszobát tudtunk kialakítani. Kiadtuk a Teleki naptárat, a Teleki évkönyvet, melyekről az Amerikában élő Teleki Károly és családja is elismeréssel szólt; fejlesztettük az iskolarádió műszaki, technikai eszközeit.