browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bizonyítvány másolat igénylés

Elveszett-megsemmisült bizonyítvány pótlása

Ezúton szeretnénk tájékoztatást nyújtani azoknak a személyeknek, akiknek eltűnt az Általános Iskolai bizonyítványuk, és szeretnének egy másolatot igényelni.

Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlásának lehetősége: másolat/másodlat kiállítása.

Hogyan fogok hozzá?
Az intézmény címére, az iskola igazgatója részére  kell benyújtani az igénylés dokumentumát, mely minden adatot tartalmaz . Ennek benyújtása személyesen vagy postai úton történhet. 

Egy kérelmet kell írni, (géppel vagy saját kezűleg) ami az alábbi adatokat kell hogy tartalmazza:

  • Személyes adatok (név, lakcím, anyja neve, születési idő, születési hely)
  • Elérhetőségek (postázási cím, telefonszám)
  • Miért kéri a kiállítást (pl.: munkavállalás, munkanélküliség, jogosítványhoz stb. ) 
  • Ha nem szeretné személyesen átvenni, akkor hova lehet postázni a bizonyítványt
  • Melyik évben végzett?
  • ki volt az osztályfőnöke (ha lehetséges)

Ezen kívül mellékelni kell 1 db  3.000 Ft-os illetékbélyeget (ami a postán beszerezhető) 

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Ingyen van?
Az igénybejelentés után a másolat/másodlat kiállításához a törvényileg előírt illeték befizetése szükséges. Ennek összege ezen ismertető időpontjában: 3.000 Ft (jogszabályban meghatározott), a befizetés módjáról érdeklődjön az iskolatitkárunknál, akár e-mailen, akár telefonon.

Mikor készül el a másolat?
Az igénylődokumentum eredeti példányának megérkezése, valamint a díjbefizetés igazolásának bemutatása után állítjuk ki a bizonyítvány másolatát – másodlatát. A bizonyítvány másolat elkészültéről értesítjük a kérelmezőt.

Ki veheti át a másolatot?
A kért iratot csak az érintett vagy annak írásbeli meghatalmazottja (két tanú által aláírt meghatalmazás) személyesen veheti át az  intézmény iskolatitkári irodájában.