browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dolgozóink

 

Pedagógusok

1.

Patkóné Séra Ilona

intézményvezető, tanító – ének

szakvizsgázott pedagógus

2.

Kiss Ilona

igazgatóhelyettes – általános iskolai tanár

történelem – orosz

3.

Varróné Szabó Tünde

igazgatóhelyettes – tanító – könyvtár

gyógypedagógus – pszichopedagógus

4.

 

 

5.

Brindzik Zsuzsanna

tanító – testnevelés

általános iskolai tanár – testnevelés

6.

Csehiné Misó Piroska

tanító – rajz

7.

 

 

8.

Faragóné Szappanos Ilona

tanító, gyógypedagógus

szakvizsgázott pedagógus, szakértő

9.

Földesiné Ollé Veronika Tímea

általános iskolai tanár – matematika – fizika

10.

Frank Lászlóné

tanító – rajz, általános iskolai tanár – magyar, középiskolai tanár – magyar

11.

Gadaneczné Makra Piroska

tanító – rajz

12.

 

 

13.

Góré Tiborné

általános iskolai tanár – földrajz – biológia

14.

Horváthné Hunyadvári Anita

tanító – néptánc

15.

Kiss Lajosné

tanító – könyvtár

16.

Kolajné Bársony Anita

tanító – népművelő

17.

Kovácsné Bézi Erika

általános iskolai tanár – magyar – történelem

18.

Kovács Mónika

tanító – ember- és társadalom, szociálpedagógus

19.

Köves Tamás

tanító – testnevelés

20.

Kubassek Jánosné

általános iskolai tanár – kémia – biológia

középiskolai tanár – biológia

21.

Kummer Szilvia

általános iskolai tanár – matematika – történelem

22.

Kühner Fruzsina

általános iskolai tanár – matematika – informatika

23.

Lázár Éva

általános iskolai tanár – német – történelem

24.

Libinyiné Kecskés Katalin

tanító

25.

Mayer Róbertné

gyógypedagógus – rajz

26.

Móroczné Nagy Éva

tanító – testnevelés

27.

Nagy Lászlóné

tanító – testnevelés

28.

Nagy Judit

tanító – rajz

29.

Rádli Beatrix

középiskolai tanár – angol

30.

Nagy Marietta

mérnöktanár, középiskolai tanár – biológia

31.

Nagyné Kósa Erzsébet

tanító – ének

32.

Németh Nóra

általános iskolai tanár – földrajz – biológia

középiskolai tanár – biológia – angol

szakvizsgázott pedagógus

33.

Némethné Fülöp Marianna

tanító – matematika

34.

Nonn Ilona

mérnöktanár, középiskolai tanár – fizika

35.

Rábainé Radó Katalin

középiskolai tanár – angol

36.

Solymossy Szilvia

tanító – természetismeret

37.

Séra Mária

tanító – technika

38.

Somogyi Zsuzsanna

tanító – testnevelés

39.

Soós Edit

tanító – ének

szakvizsgázott pedagógus

40.

Spolár Edit

általános iskolai tanár – magyar – népművelő

41.

Szelpné Herczog Margit

tanító – testnevelés

42.

Török Emília

általános iskolai tanár – történelem – német

43.

Varga Gréta Bernadett

tanító

44.

Vágóné Kovács Otília

gyógypedagógus – logopédus

szakvizsgázott pedagógus

45.

Vinczéné Lőrinc Judit

általános iskolai tanár – földrajz – rajz

46.

Madar Olívia

középiskolai tanár – ökológia – földrajz

47.

48.

Nagy Viktória

Berényi Andrásné

középiskolai tanár – angol

 

tanító (óraadó)

szakvizsgázott pedagógus

Pedagógiai munkát segítők

 

Bagdi Zsolt

rendszergazda

 

Fülöpné Földi Hajnalka

pedagógiai asszisztens

 

Galgóczy-Sánta Boglárka

pszichológus

 

Szabácsi Szandra

pedagógiai asszisztens

 

Kordé Tünde

általános iskolai tanár – magyar – könyvtár

 

Oláhné Kató Kinga

pedagógiai asszisztens

 

Vásárovits Bernadett, iskolatitkár

 

 

 

Technikai dolgozók

1.

Hamza Anikó

gazdasági ügyintéző

2.

Ágostonné Szomorú Beatrix

tech.

3.

Oláh Károlyné

tech.

4.

Répási Gyula

tech.

5.

Köblösné Erdélyi Tünde

tech.

6.

Teszlák János

portás

7.

Pirka Károlyné

tech.

8.

Virág Annamária

tech.

9.

Tóthné Kovács Ilona

tech.

10.

Farkas Mariann

tech.