browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Dolgozóink

 

Pedagógusok

1.

Patkóné Séra Ilona

intézményvezető, tanító – ének

szakvizsgázott pedagógus

2.

Kiss Ilona

igazgatóhelyettes – általános iskolai tanár

történelem – orosz

3.

Varróné Szabó Tünde

igazgatóhelyettes – tanító – könyvtár

gyógypedagógus – pszichopedagógus

4.

Bársony Anita Csilla

 

5.

Berényi Andrásné

tanító (óraadó)

szakvizsgázott pedagógus

6.

Brindzik Zsuzsanna

tanító – testnevelés

általános iskolai tanár – testnevelés

7.

Csehiné Misó Piroska

tanító – rajz

8.

Faragóné Szappanos Ilona

tanító, gyógypedagógus

szakvizsgázott pedagógus, szakértő

9.

Földesiné Ollé Veronika Tímea

általános iskolai tanár – matematika – fizika

10.

Frank Lászlóné

tanító – rajz, általános iskolai tanár – magyar, középiskolai tanár – magyar

11.

Gadaneczné Makra Piroska

tanító – rajz

12.

Góré Tiborné

általános iskolai tanár – földrajz – biológia

13.

Horváthné Hunyadvári Anita

tanító – néptánc

14.

Kalmárné Máriás Ildikó

 

15.

Kiss Lajos Istvánné

tanító – könyvtár

16.

Kovács Mónika

tanító – ember- és társadalom, szociálpedagógus

17.

Kovácsné Bézi Erika

általános iskolai tanár – magyar – történelem

18.

Köves Tamás

tanító – testnevelés

19.

Kubassek Jánosné

általános iskolai tanár – kémia – biológia

középiskolai tanár – biológia

20.

Kummer Szilvia

általános iskolai tanár – matematika – történelem

21.

Kühner Fruzsina

általános iskolai tanár – matematika – informatika

22.

Lázár Éva

általános iskolai tanár – német – történelem

23.

Libinyiné Kecskés Katalin

tanító

24.

Madar Olívia 

középiskolai tanár – ökológia – földrajz

25.

Mayer Róbertné

gyógypedagógus – rajz

26.

Móroczné Nagy Éva

tanító – testnevelés

27.

Nagy Judit

tanító – rajz

28.

Nagy László Tamásné

tanító – testnevelés

29.

Nagy Marietta

mérnöktanár, középiskolai tanár – biológia

30.

Nagy Viktória

középiskolai tanár – angol

31.

Nagyné Kósa Erzsébet

tanító – ének

32.

Németh Nóra

általános iskolai tanár – földrajz – biológia

középiskolai tanár – biológia – angol

szakvizsgázott pedagógus

33.

Némethné Fülöp Marianna

tanító – matematika

34.

Nonn Ilona

mérnöktanár, középiskolai tanár – fizika

35.

Rábainé Radó Katalin

középiskolai tanár – angol

36.

Rádli Beatrix

középiskolai tanár – angol

37.

Séra Mária

tanító – technika

38.

Solymossy Szilvia

tanító – természetismeret

39.

Somogyi Zsuzsanna

tanító – testnevelés

40.

Soós Edit

tanító – ének

szakvizsgázott pedagógus

41.

Spolár Edit

általános iskolai tanár – magyar – népművelő

42.

Szelpné Herczog Margit

tanító – testnevelés

43.

Török Emília

általános iskolai tanár – történelem – német

44.

Vágóné Kovács Otília

gyógypedagógus – logopédus

szakvizsgázott pedagógus

45.

Varga Gréta Bernadett

tanító

46.

Vinczéné Lőrinc Judit

általános iskolai tanár – földrajz – rajz

Pedagógiai munkát segítők

1.

Bagdi Zsolt

rendszergazda

2.

Fülöpné Földi Hajnalka

pedagógiai asszisztens

3.

Galgóczy-Sánta Boglárka

pszichológus

4.

Hamza Anikó

iskolatitkár

5.

Kordé Tünde

általános iskolai tanár – magyar – könyvtár

6.

Oláhné Kató Kinga

pedagógiai asszisztens

7.

Szabácsi Szandra

pedagógiai asszisztens

8.

Varga Zsófia

pedagógiai asszisztens

9.

Vásárovits Bernadett

iskolatitkár

Technikai dolgozók

1.

Ágostonné Szomorú Beatrix

technikai dolgozó

2.

Farkas Mariann

technikai dolgozó

3.

Köblösné Erdélyi Tünde

technikai dolgozó

4. 

Lánczy Lászlóné

technikai dolgozó

5.

Oláh Károlyné

technikai dolgozó

6.

Pirka Károlyné

technikai dolgozó

7.

Teszlák János Félix

portás

8.

Tóthné Kovács Ilona

technikai dolgozó

10.

Virág Annamária

technikai dolgozó