browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Beiskolázási tájékoztató

 

Beiratkozás 2017-ben:

 

 

Felvételi eljárásrend

a tankerületi központok fenntartásában működő

általános iskolák 2017/2018. tanév

első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2017. április 20.  8-19 óra
2017. április 21.  8-18 óra

 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 •  A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány).
 •  A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 •  Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
 • óvodai szakvélemény
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. (Mindkét szülő írja alá, válás esetén is, kivéve, ha bírósági határozat van az egyedüli szülői felügyeleti jogról.)
 • Nyilatkozat az etika ill. hit-és erkölcstan oktatásban való részvételről (melléklet)
 • Tanulói adatlap (melléklet)

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

 

Az intézményvezető meghozza a tanulók felvételével kapcsolatos döntést, melyet írásban megküld az érintett szülők részére.

 

További fontos tudnivaló:

A felvétel elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani.

 

Azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke az óvodában marad, nem kell a nyilatkozatokat kitölteni.

 

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Beiratkozáshoz szükséges dokumentum – tanulói adatlap

Nyilatkozat a hit – és erkölcstan oktatásról

 


 

 

 


Beiratkozás 2016-ban:

2016. április 14-én 8 órától 19 óráig, és

2016. április 15-én 8 órától 19 óráig.

(a Bem tér felőli bejárat is nyitva lesz)

 

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal:

 • az óvoda ill. nevelési tanácsadó által kiállított iskolaérettségről szóló igazolást,
 • a gyermek anyakönyvi kivonatát,
 • társadalombiztosítási kártyáját,
 • lakcímkártyáját, 
 • a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
 • gyermek fejlődéséről 5. életévében készült orvosi adatlapot

 

Kérjük, hogy az alább található űrlapokat – amennyiben módjukban áll – töltsék le és nyomtassák ki, mert azok kitöltésével, a beiratkozáskor lerövidül az adminisztrációhoz szükséges idő!

 

Általános iskolai felvételi eljárásrend

Beiratkozáshoz szükséges dokumentum – tanulói adatlap

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Nyilatkozat a hit – és erkölcstan oktatásról

 

Elutasításról szóló határozat – minta

Felvételt nyert hatarozat – minta

 

Azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke az óvodában marad, nem kell a nyilatkozatokat kitölteni.

 

 

 

Tájékoztató a diákigazolvány igényléséről

 

 

Tisztelt Szülők, a diákigazolvány igénylés folyamata a következőképpen történik:

 

 1. Okmányirodába el kell menni a fényképes adatlap elkészítése miatt, amely díjmentes. Ez az adatlap azért fontos, mert egy ún. NEK azonosító van rajta, ami fontos a diákigazolvány további igénylésében.
 2. A diákigazolványok a gyártást követően lakcímre kerülnek postázásra.
 3. A diákigazolvány igénylése szükséges az utazási kedvezmények igénybe   vételéhez (bérlet vásárlásához).

 

A leendő elsősök adatlapjának leadása legkésőbb 2016. május vége, egyéb esetben folyamatos.